Dla nauczycieli

śr., 27/03/2019 - 15:03 -- Kryspina Rogowska
foto: © 2019 Telewizja Kablowa Bełchatów / www.ebelchatow.pl

Powiat bełchatowski wyszedł z inicjatywą, by podnieść wynagrodzenia nauczycielom.

Decyzją rady o 500 zł wzrósł dodatek funkcyjny dla dyrektorów, o 325 zł dla wicedyrektorów, o 150 zł dla kierowników warsztatów szkolnych i i szkolenia praktycznego, wychowawca klasy otrzyma 40 zł więcej niż dotychczas, a opiekun stażu 50 zł więcej. Te wszystkie stawki są wartościami brutto.

Zmieniono również wysokość dodatków motywacyjnych. Po zmianie będzie średnio 140 zł na nauczyciela, kwota uwzględnia kwoty przyznawane kadrze kierowniczej. Biorąc pod uwagę maksymalne stawki motywacyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów, średni dodatek dla każdego z nauczycieli wynosił będzie 91,75 zł i wzrośnie ponad 30% od obecnego .

Zmiany były konsultowany ze stroną związkową. Odbyło się spotkanie, na które zaproszono 15 związków, na spotkanie przyszło 6. Te związki uzgodniły powyższe zmiany.

Dla budżetu powiatu oznacza to wydatki na oświatę wyższe o około 300 tysięcy zł rocznie.

TKB - - .2019

Tagi

Dodaj komentarz